Szanki Baptista Gyülekezet Imaháza

Mivel a gyülekezet lassan kiszorult a lakásokból, hisz közel 20 tagja, s a családtagokkal együtt legalább ennyi látogatója is volt, Végh Kálmán plébános feljegyzése szerint a baptisták létszáma ekkor 46 fő, ezért merült fel az imaházépítés gondolata. Az ügy előrehaladásában nagy segítség volt, hogy id. Segesvári Péter a telkéből adott akkora helyet, amire megtervezhették az új imaházat. (A mai állapotára a telket már bővítették.) A lelkes kis csapat már 1923-ban vályogot vetett, s 1924-ben pedig fel is építik a mai csinos kis imaházat a Rákóczi u. 6. sz. alatt. A faanyag (nyár- és akácfa) a két család ingóságából került ki. A tetőcserepet pedig Soltvadkertről Frittmann Imre cementgyár-tulajdonos, a Soltvadkerti Baptista Gyülekezet tagja idefuvarozva ajándékozta (szürke cement, amit az óta lecseréltek). Az új imaház felavatására 1924 áldozó csütörtökön került sor, amiről Mészáros Sándor már megemlékezett, hisz ő avatta fel akkor még, mint szeminarista, de a gyülekezet lelkipásztorjelöltje.

A soltvadkerti gyülekezetnek nagy örömben volt része áldozócsütörtökön, amikor a hozzátartozó szanki misszióállomáson imaházmegnyitás történt. A vadkertieken kívül a prónafalvi és orgoványi testvérek, úgyszintén a község lakosai is nagy számmal vettek részt.

Az imaház falai még ma is a régiek, de épült a belső végére kisterem, és kiegészítő melléképület, toalettek és kamra takarítószereknek.

A gyülekezet 1996-ban Széll Ferenc elöljáró testvért megbízta a gondnoki teendők elvégzésével, ugyanakkor felkérték az imaház-felújítás, kisteremépítés munkáinak vezetésével. Ezzel együtt járt az anyagbeszerzés, munkaszervezés minden terhe. Le kellett cserélni a tetőt, a mennyezetet, betonkoszorúval kötötték egybe az épülő kisteremmel. Új homlokzatot képeztek ki, melléképületet építettek, új kerítést húztak, és az utcát, udvart parkosították.

1972-ben belső falburkolatot kapott az imaterem, sőt a nyolcvanas években ezt is kicserélték újra. 1989-ben építették a ma is meglévő faléces kerítést.

1999-ben az imaház külső festése, majd 2000-ben a belső festése lett elvégezve az akkori gyülekezetvezető (Széll Ferenc) irányításával. 2001-ben új padok és szószék kerültek ki ifj. Pátkai László, dunaharaszti műhelyéből. 2002-ben az imaház hangosítása lett megoldva. 2003-ban pedig légkondicionálták az imatermet, és a villamos hálózatot korszerűsíttették.

Cím: 6131 Szank, Rákóczi Ferenc u. 6.

Megszakítás